Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica Vrtec Slovenska Bistrica 02 / 80 51 420 vrtec.slo-bistrica@guest.arnes.si

Novice in obvestila

16.08. 16. avgusta

Obvestilo o razporeditvi otrok v oddelke

Spoštovani starši, informacije o razporeditvi vašega otroka v oddelek za novo šolsko leto 2022/2023, dobite od srede, 24. 8. 2022 do srede 31. 8. 2022,  od 8. ure do 12. ure:

– za enote Sonček, Zg. Polskava, Sp. Polskava, Kebelj, Tinje, Šmartno na Pohorju, Poljčane, Studenice in Makole,

pri svetovalni delavki Tanji Hecl na tel. številki 02/80-51-426,

– za enote Ciciban, Marinškov dom, Zg. Ložnica, Prihova, Oplotnica, Ozka ulica in Pragersko

pri svetovalni delavki Saši Korez na tel. številki 02/80-51-449.

 

Spoštovani starši, informacije o razporeditvi vašega otroka v oddelek za novo šolsko leto 2022/2023, dobite od srede, 24. 8. 2022 do srede 31. 8. 2022,  od 8. ure do 12. ure …  Več

Starejše objave

Ko se približam otroku, mi vzbudi dvoje občutij: blagost ob spoznanju, kdo je, in spoštovanje ob tem, kaj utegne biti. (Louis Pasteur)

Stanislava Stegne, ravnateljica
4 Občine
16 Enot
82 Oddelkov
156 Vzgojiteljev
1300 Otrok

Občina Slovenska Bistrica

Vrtec Sonček
Zidanškova ulica 1
, 2310 Slovenska Bistrica
Vrtec Ozka ulica
Ozka ulica 5
, 2310 Slovenska Bistrica
Vrtec Ciciban
Tomšičeva ulica 1
, 2310 Slovenska Bistrica
Vrtec Marinškov dom
dislociran oddelek enote Ciciban
, Čopova ulica 13
, 2310 Slovenska Bistrica
Vrtec Zg. Polskava
Ingoličeva 7
, 2314 Zgornja Polskava
Vrtec Sp. Polskava
Spodnja Polskava 240
, 2331 Pragersko
Vrtec Pragersko
Pionirska ulica 13
, 2331 Pragersko
Vrtec Zg. Ložnica
Zgornja Ložnica 20
, 2316 Zgornja Ložnica
Vrtec Kebelj
Kebelj 17/b
, 2317 Oplotnica
Vrtec Tinje
Veliko Tinje 30
, 2316 Zgornja Ložnica
Vrtec Šmartno na Pohorju
Šmartno na Pohorju 24 a
, 2315 Šmartno na Pohorju

Občina Poljčane

Vrtec Poljčane
Dravinjska cesta 28
, 2319 Poljčane
Vrtec Studenice
Studenice 53
, 2319 Poljčane

Občina Oplotnica

Vrtec Mlinček
Pohorskega bataljona 23/a
, 2317 Oplotnica
Vrtec Prihova
Prihova 1
, 2317 Oplotnica

Občina Makole

Vrtec Krtek
Makole 39
, 2321 Makole