Dejavnosti

Dejavnosti za igro otrok

Spoštovani starši.

Strokovne delavke/delavec so za vas in otroke pripravili nabor dejavnosti, ki jih lahko izvajate doma. Veseli bomo vaših odzivov. Sporočite nam, kako se znajdete, ali so ideje uporabne, vas je morda zapisana dejavnost spodbudila in ste našli tudi sami kakšno zanimivo dejavnost ali igro za predšolske otroke. Vaša sporočila bomo z veseljem objavili.  Zapise posredujte na e naslov: judita.kamensek@guest.arnes.si

Programi in projekti

Dnevni program (od 6 do 9 ur)

Vzgojno delo poteka v:

 • homogenih oddelkih, kamor so vključeni otroci v starostnem razponu enega leta;
 • heterogenih oddelkih, kamor so vključeni otroci prvega ali drugega starostnega obdobja;
 • kombiniranih oddelkih, kamor so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.

V dnevnem programu nudimo tri obroke hrane: ZAJTRK, MALICO, KOSILO.

Integralna zelena Slovenija – vrtec kot moralno jedro
V okviru pobude za Integralno zeleno Slovenijo se zavzemamo za nov gospodarski in družbeni model razvoja s poudarkom na etičnem, moralnem jedru, spodbujanju različnih ekonomskih pristopov in na pametni integraciji ukrepov za trajnostni razvoj. Naš vrtec si je s svojim delovanjem postavil mesto v samem moralnem jedru Integralne zelene Slovenije. Nekaj primerov našega vpliva na lokalno skupnost si lahko preberete v naslednjih dveh člankih. Z velikim ponosom vas prepuščamo branju.

Vrtec Slovenska Bistrica se ponovno predstavlja med odličnimi praksami Integralne zelene Slovenije. Na spodnji povezavi lahko berete o našem vrtcu kot središču dogajanja v povezanosti z naravo in dediščino domačega kraja.
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2013.%20nadaljevanje.pdf

POSTALI SMO EKO VRTEC

Če želimo vzgajati za jutri, moramo začeti že v predšolskem obdobju. Tega se zavedamo vsi zaposleni v našem vrtcu. Pravila, cilje in naloge, ki smo si jih postavili danes bodo spremenila naš jutrišnji dan in našo prihodnost. K temu nas usmerjajo tudi cilji zapisani v Kurikulumu za vrtce.

V začetku leta 2004 smo problematiki varovanja okolja dali še večji poudarek, ko smo se pridružili šolam in vrtcem širom Slovenije, ki stopajo po korakih nacionalnega projekta Eko šola kot način življenja.

Vsebine, ki jih izvajamo so naravnane na otroka. Skozi igro, lahko že v predšolskem obdobju postorimo veliko za ozaveščanje pomembnosti čistega okolja.
17.5.2005 smo podpisali Eko listino v kateri se zavezujemo, da bomo: vestno izvajali zadane cilje in naloge okoljske vzgoje in jih sprotno preverjali; ustvarjali pogoje za delo z otroki z urejanjem ekoloških kotičkov v vseh enotah našega vrtca; razvijali pozitivne medsebojne odnose in sprejemali drugačnost; z gibanjem v naravnem okolju skrbeli za svoje zdravje; pri prehrani uporabljali živila, ki varujejo zdravje in čistila, ki so okolju prijazna; sodelovali z družinami otrok in z njimi izmenjali izkušnje o okoljski vzgoji; omogočali vsem zaposlenim pridobivanje novih znanj s področja okoljske vzgoje za večjo usposobljenost za delo z otroki, za osebnostno in strokovno rast; skrbeli za urejenost notranjih in zunanjih površin vrtca; varčevali z vodo, elektriko in drugimi materiali, ki jih uporabljamo v vrtcu; skrbeli za ločeno zbiranje odpadkov v skladu s pravili v občinah Slov. Bistrica in Oplotnica; pridobivali aktualne informacije in nova znanja v smislu ekološkega razmišljanja in predstavljali svoje dejavnosti v ožjem in širšem okolju; sodelovali z mediji, lokalno skupnostjo, podjetji in drugimi v smislu ekoloških vprašanj.

IZVAJANJE PROJEKTA PASAVČEK V VRTCU “OTONA ŽUPANČIČA” SLOVENSKA BISTRICA

Mednarodni projekt Pasavček temelji na ozaveščanju uporabe otroških sedežev in varnostnih pasov v motornih vozilih. V vrtcu smo projekt razširili na prometno vzgojo v širšem pomenu besede. Vzgojiteljice načrtujejo cilje in naloge skupaj z otroki. Veliko časa posvetijo ozaveščanju ne le otrok, temveč tudi staršev o pravilnem ravnanju v prometu, ki je ena izmed temeljnih nalog za izboljšanje varnosti udeležencev v prometu. Enkrat letno predstavijo primere dobre prakse tudi širši javnosti preko plakatov, projekcije, fotografij in izdelkov otrok. Pripravijo tudi ustvarjalne delavnice za otroke in starše, ki so vsebinsko povezane s projektom.

Zunaj je nevihta in grmi. Nekaj otrok priteče k vzgojiteljici: »Grmi, grmi,« vzkliknejo. Vzgojiteljica jih vpraša: » Kaj vas je strah, ko grmi?« Otroci prikimajo. Ona pa doda, »Tudi mene je strah, ko grmi.« Tim pa doda:« Te se pa za mano skrij, pa se nič ne boj.« - Anekdota našega vrtca
Vrtec "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica
Zidanškova 1 a
2310 Slovenska Bistrica

Dostopnost spletišča

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje