Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica Vrtec Slovenska Bistrica 02 / 80 51 420 vrtec.slo-bistrica@guest.arnes.si

Dejavnosti

Programi

Programi

Dnevni program (od 6 do 9 ur)

Vzgojno delo poteka v:

  • homogenih oddelkih, kamor so vključeni otroci v starostnem razponu enega leta;
  • heterogenih oddelkih, kamor so vključeni otroci prvega ali drugega starostnega obdobja;
  • kombiniranih oddelkih, kamor so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.

V dnevnem programu nudimo tri obroke hrane: ZAJTRK, MALICO, KOSILO.

Projekti

Pasavček

IZVAJANJE PROJEKTA PASAVČEK V VRTCU OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA

Mednarodni projekt Pasavček temelji na ozaveščanju uporabe otroških sedežev in varnostnih pasov v motornih vozilih. V vrtcu smo projekt razširili na prometno vzgojo v širšem pomenu besede. Vzgojiteljice načrtujejo cilje in naloge skupaj z otroki. Veliko časa posvetijo ozaveščanju ne le otrok, temveč tudi staršev o pravilnem ravnanju v prometu, ki je ena izmed temeljnih nalog za izboljšanje varnosti udeležencev v prometu. Enkrat letno predstavijo primere dobre prakse tudi širši javnosti preko plakatov, projekcije, fotografij in izdelkov otrok. Pripravijo tudi ustvarjalne delavnice za otroke in starše, ki so vsebinsko povezane s projektom.

Eko vrtec

POSTALI SMO EKO VRTEC

Če želimo vzgajati za jutri, moramo začeti že v predšolskem obdobju. Tega se zavedamo vsi zaposleni v našem vrtcu. Pravila, cilje in naloge, ki smo si jih postavili danes bodo spremenila naš jutrišnji dan in našo prihodnost. K temu nas usmerjajo tudi cilji zapisani v Kurikulumu za vrtce.

V začetku leta 2004 smo problematiki varovanja okolja dali še večji povdarek, ko smo se pridružili šolam in vrtcem širom Slovenije, ki stopajo po korakih nacionalnega projekta Eko šola kot način življenja.

Vsebine, ki jih izvajamo so naravnane na otroka. Skozi igro, lahko že v predšolskem obdobju postorimo veliko za ozaveščanje pomembnosti čistega okolja.
17.5.2005 smo podpisali Eko listino v kateri se zavezujemo, da bomo: vestno izvajali zadane cilje in naloge okoljske vzgoje in jih sprotno preverjali; ustvarjali pogoje za delo z otroki z urejanjem ekoloških kotičkov v vseh enotah našega vrtca; razvijali pozitivne medsebojne odnose in sprejemali drugačnost; z gibanjem v naravnem okolju skrbeli za svoje zdravje; pri prehrani uporabljali živila, ki varujejo zdravje in čistila, ki so okolju prijazna; sodelovali z družinami otrok in z njimi izmenjali izkušnje o okoljski vzgoji; omogočali vsem zaposlenim pridobivanje novih znanj s področja okoljske vzgoje za večjo usposobljenost za delo z otroki, za osebnostno in strokovno rast; skrbeli za urejenost notranjih in zunanjih površin vrtca; varčevali z vodo, elektriko in drugimi materiali, ki jih uporabljamo v vrtcu; skrbeli za ločeno zbiranje odpadkov v skladu s pravili v občinah Slov. Bistrica in Oplotnica; pridobivali aktualne informacije in nova znanja v smislu ekološkega razmišljanja in predstavljali svoje dejavnosti v ožjem in širšem okolju; sodelovali z mediji, lokalno skupnostjo, podjetji in drugimi v smislu ekoloških vprašanj.

 

EKO  HIMNA                                                                                                                                                  

KOŠEK ZA SMETI

SMETI, SMETI, SMETI…
POVSOD PAPIR LEŽI,
»LE KDO GA BO POBRAL?«,
SE JE KOŠEK SPRAŠEVAL.

SMO SE CICIBANI ZBRALI,
PAPIR PO TLEH POBRALI,
GA V KOŠEK SMO ZMETALI,
VESELO SE IGRALI…

ZDAJ VESELIMO SE,
SAJ ČISTO OKOLJE JE.
NIKJER NI VEČ SMETI.
TUDI KOŠEK SE SMEJI.

Besedilo je  napisala vzgojiteljica Kristina GERM, uglasbila vzgojiteljica Klavdija ČOH

Integralna zelena Slovenija

Integralna zelena Slovenija – vrtec kot moralno jedro
V okviru pobude za Integralno zeleno Slovenijo se zavzemamo za nov gospodarski in družbeni model razvoja s poudarkom na etičnem, moralnem jedru, spodbujanju različnih ekonomskih pristopov in na pametni integraciji ukrepov za trajnostni razvoj. Naš vrtec si je s svojim delovanjem postavil mesto v samem moralnem jedru Integralne zelene Slovenije. Nekaj primerov našega vpliva na lokalno skupnost si lahko preberete v naslednjih dveh člankih. Z velikim ponosom vas prepuščamo branju.

Vrtec Slovenska Bistrica se ponovno predstavlja med odličnimi praksami Integralne zelene Slovenije. Na spodnji povezavi lahko berete o našem vrtcu kot središču dogajanja v povezanosti z naravo in dediščino domačega kraja.
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2013.%20nadaljevanje.pdf

Projekti vrtca 2017/2018

• ZDRAV VRTEC – promocija zdravja v vrtcu, spodbujanje zdravega načina življenja v vsakodnevnih dejavnostih.

• TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK – promocija lokalno pridelane hrane, poudarek na pomenu zajtrka.

• EKO VRTEC – v nacionalnem in mednarodnem programu graditev okolju prijaznih vrednot preko različnih podprojektov.

• KORAK ZA KORAKOM – na otroka osredotočena metodologija dela, ki temelji na humanističnih pristopih k vzgoji in izobraževanju v zgodnjem otroštvu, poudarek na individualizaciji.

• MODEL KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (KZP) – v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za kakovost in meroslovje iskanje učinkovitih in inovativnih pristopov za doseganje uspehov, ki vodijo k povečanju zadovoljstva otrok, staršev, zaposlenih in širše družbe.

• MREŽA MENTORSKIH VRTCEV – v sodelovanju z ZRSŠ izmenjava modelov dobre prakse zunaj našega vrtca.

• DEDIŠČINA KOT IZZIV USTVARJALNOSTI IN INOVATIVNOSTI – ozaveščanje o pomenu naravne in kulturne dediščine – senzibilizacija do prostora in razvijanje ustvarjalnosti. Tema: Mitološko izročilo in interpretacija dediščine.

• PASAVČEK – v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, vnašanje vsebin, ki sovpadajo s priporočili Ministrstva za promet.

• TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU) – preko kulturnih prireditev, družabnih srečanj in izobraževanj ozaveščanje otrok, staršev ter širše okolice o pomembnosti učenja v vseh starostnih obdobjih.

• VARNO S SONCEM – v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ozaveščanje otrok, staršev in delavcev vrtca o pomenu zaščite pred škodljivimi posledicami sončnih žarkov pri aktivnostih na prostem.

• Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV – v sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije in Skupnostjo vrtcev Slovenije ozaveščanje o vseslovenskem gibanju za promocijo turističnih vsebin med najmlajšimi.

• MALI SONČEK – v sodelovanju z Zavodom za šport RS Planica izvajamo gibalni/športni program za predšolske otroke.

• ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU/ ZMAGUJEMO Z VREDNOTAMI – v sodelovanju z Inštitutom za preučevanje etike in vrednot ter povezovanjem udeležencev vzgoje in izobraževanja graditev našega delovanja z dvema medsebojno povezanima temeljema – znanjem in etiko.

• ODGOVORNO S HRANO – v mednarodnem projektu, v okviru Ekošole, razvijanje odgovornega odnosa do hrane. Povezujemo se z državami: Bolgarija, Češka, Hrvaška, Latvija, Malta, Poljska, Romunija in Slovaška.

V oddelku prvega starostnega obdobja so otroci pri zajtrku. Na kruhu imajo rezino sira, katero deklica začne z rokami mečkati. Vzgojiteljica vpraša: "Kaj pa počneš?" Deklica odločno: "Silni namaz!" (sirni namaz) - Anekdota našega vrtca
Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
Vrtec Slovenska Bistrica
,
Zidanškova 1 A
, 2310 Slovenska Bistrica
02 / 80 51 420
,   02 / 80 51 430 (faks)

Pišite nam

Imate vprašanje, predlog ali potrebujete nasvet? Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.